คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Slide1
Slide2
Slide3

โครงการกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์

ข่าวสารประกาศประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
7 พฤษภาคม 2567

ด้วย ประธานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จะหมดวาระในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้มีการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ค้นพบศักยภาพ เติมเต็มความฝัน กับหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความสนใจ

มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ทันสมัย เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะและประสบการณ์จริง
โอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำ มีทุนการศึกษา


ช่องทางสื่อการเรียนรู้ YOUTUBE Channel ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ยอดมนุษย์ HSS NSRU

พบกับ ช่องในเครือข่าย ยอดมนุษย์
ศาสตร์ส่องสังคม
Human Talk
ศิลป์สโมสร HSS NSRU
รู้เป็นเก่ง
ห้องเรียนท้องถิ่น
E-Learning HSS NSRU

Page Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ช่องทางข่าวสาร Page Facebook ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ตารางห้องประชุม

จองห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านระบบ e-booking

วารสารวิชาการ

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนและแวดวงวิชาการ

ก้าวเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน