คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ณัฐ ล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร : 056 219 100 ต่อ 1718
อีเมล : nat.l@nsru.ac.th

อาจารย์

ผศ. ดร.ศมลพรรณ ธนะสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
นายศรัณย์ ศิริเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : -
อีเมล : Saraunsiri10@gmail.com
นายกิตติศักดิ์ แก้วดุก
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล : mim.2524@hotmail.com​