คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ภัทธิรา จันทร์ดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร : 056-219100-29 ต่อ 2209
อีเมล : pattira.r@nsru.ac.th

อาจารย์

ผศ. ดร.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 083-429-5493
อีเมล : nongluk_p@windowslive.com
อาจารย์กนกพัชร์ แจ่มฟ้า
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 089-460-3519
อีเมล : kanokphat.c@nsru.ca.th