คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่อยู่

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก

อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์/โทรสาร

0 5621 9100-29 ต่อ 2200 0 5688 2522-29 ต่อ 23