คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธิติ พรหมสูตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :
อีเมล :
นางรุ่งทิวา ปานพุ่ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :
อีเมล :

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายธีรภัทร ปานพุ่ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :
อีเมล :
นางสาววิภาวรรณ พงษ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :
อีเมล :