คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รับสมัครนักศึกษา เพื่อสมัครเป็นประธานสโมสรนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษา เพื่อสมัครเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รับสมัครนักศึกษา เพื่อสมัครเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2564

ลงคะแนนเลือกตั้งช่องทางออนไลน์

ของกองพัฒนานักศึกษา

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

เวลา 08.30-16.30 น.

วันที่เริ่ม : 13 พฤษภาคม 2564

วันที่สิ้นสุด : 17 พฤษภาคม 2564

ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ