คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กำหนดการ
กิจกรรม “ปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1”คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอใน)
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 08:30-12:00 น.

วันที่เริ่ม : 14 มิถุนายน 2567

วันที่สิ้นสุด : 22 มิถุนายน 2567

ไฟล์แนบ : กำหนดการ