คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

“บูชาคารวะ เกษียณวิถี ปูชนีย์แห่งแคแสด”

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

“บูชาคารวะ เกษียณวิถี ปูชนีย์แห่งแคแสด”

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่เริ่ม : 12 กันยายน 2565

วันที่สิ้นสุด : 21 กันยายน 2565

ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ