คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“กิจกรรมปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ ๑”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ เขตการศึกษาย่านมัทรี

วันที่เริ่ม : 15 มิถุนายน 2565

วันที่สิ้นสุด : 15 มิถุนายน 2565

ไฟล์แนบ :