คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวปัญจพร เหล่าลูกอินทร์

Panchaporn laolook-in อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

 ห้อง318

    เบอร์โทร :

    อีเมล :


ประวัติการศึกษา

2011 Beijing jiaotong University ได้รับทุนเรียนภาษาจีน

2012 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน

2014 Jiangxi Normal Universityเรียน ภาษาจีน

2015 Capital Normal University เรียนภาษาจีน

2016 Yunnan University เรียนภาษาจีน

2019 Sichuan University ได้รับทุนรัฐบาลจีนเรียนปริญญาโท ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน(การจัดการการท่องเที่ยว)

ประวัติการทำงาน

2012-2014 บริษัทเมืองโบราณจำกัด ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

2018Chengdu Chunxi Road  สอนภาษาไทยให้กับคนจีน

2020 บริษัทจินเทค ประเทศไทยจำกัด ตำแหน่ง ล่ามภาษาจีน

รางวัลที่เคยได้รับ

ชนะเลิศบทความภาษาจีนดีเด่น เรื่อง กวีของฉัน จาก Beijing jiaotong University

 

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ