คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์

Assistant Professor Dr.Piset Pattarapong อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร :   อีเมล :