คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชญา กัญจา

Assistant ProfessorChatchaya Kanja อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0819737850  อีเมล : nu_nu_kwan@hotmail.com, chatchaya.k@nsru.ac.th