คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.พิมพ์อุมา ธัญธนกุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร : 0896270628
อีเมล : pim-u-ma.t@nsru.ac.th

อาจารย์

ผศ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ.วิลุบล กองกลิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :
ผศ.ธีรพร พรหมมาศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 056-219-100 ต่อ 2207
อีเมล :
ผศ.ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร : 061 795 1441
อีเมล : natthira@nsru.ac.th