คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หัวหน้าสาขาวิชา

นายณัฐ ล้ำเลิศ

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทร :
อีเมล :

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศมลพรรณ ธนะสุข

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นายสมพงษ์ ฟักผล

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :

นายณัฐ ล้ำเลิศ

ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล :