คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่เริ่ม : 31 พฤษภาคม 2567

วันที่สิ้นสุด : 31 พฤษภาคม 2568

ไฟล์แนบ : ไฟล์ประกาศ