คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสทำบุญวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

สุขสันต์วันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๗ ขอให้สุขกายสบายใจตลอดทั้งปี

ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร ๒ ชั้น ๒  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
วันอังคาร ที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่เริ่ม : 11 เมษายน 2567

วันที่สิ้นสุด : 23 เมษายน 2567

ไฟล์แนบ : กำหนดการ