คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ happy new year 2023 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นปีใหม่และถวายพระพรชัยมงคลเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธ ที่ ๑๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร ๒ ชั้น ๒  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมายเหตุ :   การแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ

วันที่เริ่ม : 5 มกราคม 2566

วันที่สิ้นสุด : 11 มกราคม 2566

ไฟล์แนบ :