คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.00-12.30 น.

on Google Meet

meet.google.com/tbz-texp-tew

วันที่เริ่ม : 21 ตุลาคม 2564

วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์แนบ : ไฟล์แนบ