คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตารางสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ รอบพิเศษ (เดือนตุลาคม 2564) และ ระบบการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศ !! เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (รอบพิเศษ) เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ที่มีรหัสนักศึกษา 57-61 และ 62 เทียบโอนเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบผ่านทาง Inbox Facebook: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในวัน และเวลาทำการ)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://comqa.nsru.ac.th/comqa/index.php

วันที่เริ่ม : 1 ตุลาคม 2564

วันที่สิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2564

ไฟล์แนบ :