คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
History Image

สัญลักษณ์ประจำคณะ

ดอกไม้ประจำคณะ แคแสด

สีประจำคณะ ส้ม-แสด

ไฟล์โลโก้