คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ดรุนัยธร

Artid Darunaitorn อาจารย์,สาขาวิชาภาษาไทย


ข้อมูลติดต่อ

    

    เบอร์โทร : 056219100 ต่อ 2232

    อีเมล : artid2922@gmail.com


ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ