คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

อาจารย์ดนธินี ฟองคำ

DONTINEE FONGKHAM อาจารย์,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2200  อีเมล : dontinee.f@nsru.ac.th