คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายกิติวัฒน์ เวียงแก้ว

Mr.Kitiwat Wiangkaw นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,สำนักงานคณบดี


ข้อมูลติดต่อ

    

ห้องสตูดิโอ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ร.ร.อนุบาลนครสวรรค์(ประถมศึกษา)2534 ร.ร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม(ม.ต้น)2545 ร.ร.สตรีนครสวรรค์(ม.ปลาย)2548 มหาวิทยาลัยบูรพา (ป.ตรี) 2552

ประวัติการทำงาน

Adverbs.cnx (เชียงใหม่)2553 Sophon Cable T.V.(ชลบุรี)2554 Centralfestival pattaya beach (ชลบุรี)2557 Chonburiartmedia (ชลบุรี)2560 Fusian Asia จำกัด (ชลบุรี)2562 K-Win motor จำกัด (นครสวรรค์)2563

รางวัลที่เคยได้รับ

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

https://www.youtube.com/channel/UCW3Qa_sI0SUAWO7KrVmZRCw

https://www.youtube.com/channel/UCz2up5qosz38jKyl7bOMIVA

https://www.youtube.com/channel/UCrIXADx5EWp2NdCoZDqw4Xw

https://www.youtube.com/channel/UCdtRw1abwkzCa5ktSLsVHsw

https://www.youtube.com/channel/UCJ29u9MnNCZUZk8ci-1rJBg

 

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ