คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวปัญจพร เหล่าลูกอินทร์

Panchaporn laolook-in อาจารย์,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


ข้อมูลติดต่อ

    

 ห้อง318


ประวัติการศึกษา

2011 Beijing jiaotong University ได้รับทุนเรียนภาษาจีน

2012 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน

2014 Jiangxi Normal Universityเรียน ภาษาจีน

2015 Capital Normal University เรียนภาษาจีน

2016 Yunnan University เรียนภาษาจีน

2019 Sichuan University ได้รับทุนรัฐบาลจีนเรียนปริญญาโท ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน(การจัดการการท่องเที่ยว)

ประวัติการทำงาน

2012-2014 บริษัทเมืองโบราณจำกัด ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

2018Chengdu Chunxi Road  สอนภาษาไทยให้กับคนจีน

2020 บริษัทจินเทค ประเทศไทยจำกัด ตำแหน่ง ล่ามภาษาจีน

รางวัลที่เคยได้รับ

ชนะเลิศบทความภาษาจีนดีเด่น เรื่อง กวีของฉัน จาก Beijing jiaotong University

 

คู่มือปฏิบัติงาน

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ