คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา

Associate Professor Dr.suwanna Khundiloknattawasa อาจารย์,สาขาวิชารัฐศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร :   อีเมล :