คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลุบล กองกลิ่น

Assistant ProfessorWilubon Kongklin อาจารย์,สาขาวิชาประวัติศาสตร์


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 2 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร :   อีเมล :