คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

นายวรวิทย์ เถื่อนสุข

Mr.Woravit Thuansuk อาจารย์,สาขาวิชาดนตรี


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0613105199  อีเมล : woravit.t@nsru.ac.th