คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายธีรภัทร ปานพุ่ม

teerapat panphum เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,ศูนย์ภาษา


ข้อมูลติดต่อ

    

ศูนย์ภาษา อาคาร 15 ชั้น 3


รายวิชาสอน


ช่องทางออนไลน์

Facebook Page :

Youtube :

Tiktok :

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

รางวัลที่เคยได้รับ

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานรับใช้สังคม/บริการวิชาการ

ผลงานอื่นๆ