คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


     

ดร.สนั่น กัลปา

Dr.sanan kanlapa รองคณบดีฝ่ายบริหาร,สาขาวิชาสังคมวิทยา


ข้อมูลติดต่อ

อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทร : 0 5621 9100 ต่อ 2201  อีเมล : sanan.k@nsru.ac.th